top of page
thermal oil heater system.png
pool.png
evaporative-condensers-71916-4604621.jpg

Hệ thống nhiệt hiện đại:

Hệ thống gia nhiệt chất lỏng

Hệ thống lò sấy gỗ

Hệ thống tàu có áo hơi

Hệ thống trao đổi nhiệt dạng ống vỏ

Hệ thống hấp tiệt trùng bằng hơi nước

Hệ thống phản hồi hơi

bottom of page