top of page

Nồi hơi dòng CGBLD

Ống nước hai trống với ghi cố định hoặc di động

  • Ống nước đầy đủ kết hợp với hơi và trống nước / ỐngUống nước kết hợp ba lông hơi trên và ba lông nước bên dưới.

  • Đốt / Đét đa nhiên liệu rắn.

  • Ghi tĩnh hoặc ghi xích di chuyển

  • Xử lý và cấp nhiên liệu thủ công hoặc tự động / Thủ công hoặc tự động cấp nhiên liệu

  • Loại bỏ tro thủ công hoặc tự động / Thu hồi tro thủ công hoặc tự động

  • Tuần hoàn nước tự nhiên / Tuần hoàn nước tự nhiên

  • Tường lò ống nước / ống nước kiểu Buồng lửa

  • Khói 3 vượt giữa trống / Lửa đi zic zắc 3 vượt trong dàn đối lưu.

  • Tốc độ hấp: 7.000 - 20.000 tấn / giờ / Năng suất sinh hơi 7.000 - 20.000 tấn / giờ

  • Áp suất thiết kế: lên đến 20 bar / Liên kết áp suất: lên đến 20 bar

Tải Brochure Tại đây

bottom of page