top of page

Nồi hơi dòng CGBLN

D - phong cách, nhiên liệu thay thế - nồi hơi đốt

  • Ống nước đầy đủ kết hợp với hơi và trống nước / ỐngUống nước kết hợp ba lông hơi trên và ba lông nước bên dưới.

  • Đa nhiên liệu rắn đốt tĩnh / Đét đa nhiên liệu rắn loại tĩnh.

  • Ghi tĩnh / Ghi tĩnh.

  • Xử lý và cấp nhiên liệu thủ công / Cấp thủ công nhiên liệu.

  • Gỡ tro thủ công / Thu hồi tro thủ công.

  • Tuần hoàn nước tự nhiên / Tuần hoàn nước tự nhiên

  • Tường lò ống nước / ống nước kiểu Buồng lửa

  • Khói 3 vượt giữa trống / Lửa đi zic zắc 3 vượt trong dàn đối lưu.

  • Tốc độ hấp: 2.000 - 3.000 tấn / giờ / Năng suất sinh hơi 2.000 - 3.000 tấn / giờ

  • Áp suất thiết kế: lên đến 20 bar / Liên kết áp suất: lên đến 20 bar

Tài liệu tải về

bottom of page