top of page

Nồi hơi dòng CGRTS

Ống nước khói lai, đốt than / sinh khối, lò hơi đốt tầng sôi

  • Ống nước khói lai / Ống lửa - kết hợp ống nước

  • Đa nhiên liệu rắn đốt tầng sôi / Điện đa năng tầng tầng sôi

  • Ghi đông khí nén / Ghi nấm linh khí tạo lớp bồng bềnh

  • Xử lý và cấp nhiên liệu tự động / Tự động cấp hoàn toàn nguyên liệu

  • Tự động loại bỏ tro bụi / Tự động loại bỏ tro xỉ hoàn toàn

  • Tuần hoàn nước tự nhiên / Tuần hoàn nước tự nhiên

  • Tường lò ống nước / ống nước kiểu Buồng lửa

  • Vỏ nồi hơi với ống khói / Thân lò lửa loại đi trong ống

  • Tốc độ hấp: 5.000 - 20.000 tấn / giờ / Năng suất sinh hơi 5.000 - 20.000 tấn / giờ

  • Áp suất thiết kế: lên đến 30 bar / Liên kết áp suất: lên đến 30 bar

Tài liệu tải về

bottom of page