top of page

Nồi hơi dòng CGR

Ống nước khói hỗn hợp, đốt than / sinh khối, lò hơi ghi cố định

  • Ống lửa-ống nước kết hợp.

  • Đốt được đa nhiên liệu rắn kích cỡ lớn.

  • Ghi tĩnh.

  • Cấp nhiên liệu thủ công. 

  • Thải tro thủ công.

  • Tuần hoàn nước tự nhiên.

  • Buồng lửa kiểu dàn ống nước. 

  • Thân lò kiểu khói đi trong ống. 

  • Năng suất sinh hơi tại áp suất làm việc từ 500 - 5000 kg hơi / giờ. 

  • Áp suất làm việc được thiết kế lên đến 20 bar. 

Tài liệu tải về

bottom of page